12:50pm Depart en route to DOI

12:50pm Depart en route to DOI