2:10pm Depart DOI en route to White House

2:10pm Depart DOI en route to White House