8: 30pm .._'(g. __6._.)_______ _

8: 30pm .._'(g. __6._.)_______ _